Komplex tehetségfejlesztés Miskolcon

Pályázó: Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola

Projekt neve: Komplex tehetségfejlesztés Miskolcon

A projekt azonosító száma: NTP-KNI-20-0134

Elnyert pályázati támogatás összege: 1.200.000 Ft

A program várható befejezése: 2021. 06. 30.

CSFTNM_logo-1.png

Projektünk a modern művészeteket igyekszik megismertetni miskolci általános iskolásokkal 60 órás, tanórán kívüli, élmény-,felfedezés- és alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó programban. A programban van egy digitális modul, valamint egy 3 napos bentlakásos szaktábor.

Hangszeres, vokális, mozgáskultúra és digitális ismereteket adunk át, gyakorlati foglalkozásokkal egybekötve.

A projekt végére a diákok nem csak átfogó képet kapnak a kortárs művészetek alkotói világáról, de megtapasztalják az együttes zenélés, éneklés, közös alkotás lehetőségeit, örömét.

A csoportos munka segíti a szocializációt, a jövőbeli alkotói csoportok megteremtését. A projekt végén TÁRGYIASULT ALKOTÁSként a diákok a zárógálán előadják az elkészített projekteket, amit képben-hangban rögzítünk és elhelyezünk online videó-megosztó felületen, valamint a honlapon, mindenki számára elérhetővé téve ezeket.

A diákok a Symphonia AMI miskolci telephelyein tanulnak. Iskolánk diákjainak 80-90%-a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, így számukra különösen fontos, hogy koncentrált segítséget kapjanak tehetségük kibontakoztatásához, mivel a családi körülményeik, anyagi lehetőségeik miatt nagy valószínűséggel elkallódnának.

A zenei tehetség ígéretét mutató gyerekeket kívánjuk felkarolni, ösztönözni, elkallódásukat meggátolni e projekt révén is.

ntp_logo_color.png

A projekt megvalósulását a Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség/Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter támogatja az „A hazai és határon túli köznevelési intézményekben, iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása” alprogram keretében.