A Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola

                           

pályázatot hirdet az alábbi pedagógus

munkakörök betöltésére:

 • SAMI Miskolc Gesztenyés Utcai Feladatellátási hely: hegedű 2 óra, zenekar 6 óra

 • SAMI Miskolc Meggyesalja Úti Feladatellátási hely: furulya 25 óra, ütő 14 óra

 • SAMI Miskolc Téglagyár Úti Feladatellátási hely: zenekar 19,5 óra, baritonkürt 10 óra, furulya 4 óra

 • SAMI Miskolc Egyetem Úti Feladatellátási hely: baritonkürt 6 óra

 • SAMI Budapest III. Zápor Utcai Feladatellátási hely: hegedű 10 óra

 • SAMI Budapest IV. Erzsébet Utcai Feladatellátási hely: zenekar 6 óra, furulya 10 óra

 • SAMI Tornanádaska 1. Feladatellátási hely: furulya 15 óra, baritonkürt 13 óra,

 • SAMI Edelényi Feladatellátási hely: gordonka 10 óra

 • SAMI Sajókazai Feladatellátási hely: trombita 14 óra, ütő 13 óra, harsona 8 óra, furulya 18

 • SAMI Aszalói Feladatellátási Hely: furulya 1 óra

 • SAMI Egyházasharaszti Feladatellátási Hely: szaxofon 2 óra, trombita 4 óra, tuba 4 óra, furulya 5 óra, baritonkürt 1 óra, harsona 2 óra,

 • SAMI Siklósi Feladatellátási Hely: szaxofon 2 óra

 • SAMI Tiszabői Feladatellátási Hely: furulya 14 óra

A jogviszony időtartama:

A jogszabályi előírásoknak megfelelően határozatlan illetve határozott idejű jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, teljes munkaidő.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A megjelölt tárgyak oktatása, továbbá a jogszabályokban és intézményi dokumentumokban rögzített, pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) előírásait szem előtt tartva 

                      

Pályázati feltételek:

 • szakirányú főiskolai/egyetemi végzettség vagy főiskolai/egyetemi aktív jogviszony (a hangszernek megfelelő módszertanról igazolás)

 • magyar állampolgárság

 • büntetlen előélet

 • cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,

 • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, valamint annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozás eltiltás hatálya alatt

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Folyamatosan

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikusan az iroda@samisuli.hu e-mail címre

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján a szakmai igazgató dönt.